Storbil vaskI vår flotte vaskehall tilbyr vi bilvask for vare- og lastebilar. Vaskeanlegget er automatisk og kan derfor nyttast uavhengig av opningstider. I vasken kan inngå grovkjemi (avfeitting), underspyling og vask/desinfeksjon av innvendig skap. Kontakt oss om du har spørsmål eller ønskjer vaskekort.