Storbil vask
Vaskehallen er dessverre lagtidssteng.

Det er ikkje mulighet for verken maskin vask eller manuell spyling