Kjøpsvilkår

 

Salgsbetingelser

Vi forbeholder oss retten til å endre priser og prislister uten foregående varsel. Alle ordrer vil bli fakturert med gjeldende pris på leveringsdato. Vi tar forbehold om feiltrykk i prislister. Alle priser er fakturagrunnlag uten mva. og evt. avgifter. Ved for sen betaling beregnes morarenter etter den til enhver tid gjeldende sats. Førde Vulk (FV )har eiendomsrett til alle varer levert av FV frem til fullstendig betaling ( inkl. evt. renter ) er betalt.

Ordrer under 3500,- netto, belastes med gebyr, kr. 220,-.

Hvis kunde mottar varer med skader påvirket av ytre omstendigheter/transport, feil antall eller mangler, plikter han å anføre dette på fraktbrev og få transportørens signatur, for så å straks og senest innen 7 dager melde dette til FV. Uten dette kan ikke FV rette opp i slike tilfeller.

Returbetingelser

Det er ikke returrett på noen varer med mindre dette er avtalt med FV. Retur av standard varer belastes med et gebyr på 10% returgebyr i tillegg til faktisk frakt. Spesialbestilte (ikke lagerstandard) varer tas ikke i retur. Varer som har vært montert, brukt, ikke er i original emballasje eller er utgått tas ikke i retur. Det samme gjelder varer på spesielle kampanjer eller sell off. Varer som er kjøpt for mer enn 12 mnd. siden, tas ikke i retur. Alle varer som blir returnert i henhold til avtale skal ha kopi av faktura fra FV med, sammen med referanse på hvilken person i FV som har godkjent retur. FV betaler ikke returfrakt.

Garantibestemmelser

 FV gir 2 års reklamasjonsrett for fabrikasjonsfeil på alle  dekk, regnet fra salgsdato. Eventuelle reklamasjoner meldes til din selger i FV.

 

Miljøavgift på dekk

Miljøavgift vil bli lagt på vedfakturering etter følgende satser.

https://www.dekkretur.no/miljoegebyr/