Last og Buss dekk

 

 

 

 

Litt om dekk Lastebil og buss dekk

Dekkene er eigneste kontakt punkt mot underlaget. Disse gir deg den kontakten med underlaget som gjør at du kan akselerere, bremse og svinge- så lenge grepet er større enn den belastningen du utsetter dem for.

Er belastningen større enn grepet så mister dekkene «taket» i underlaget, og du risikerer å havne i farlige situasjoner. Gode dekk er altså et rent sikkerhetsutstyr, på linje med sikkerhetsbelter, ABS-bremser og lignende.

Du kan selv kontrollere to av de VIKTIGSTE tingene som bestemmer hvor godt dekkene dine er: Mønsterdybde og Lufttrykk. Minste LOVLIGE mønsterdybde på sommerdekk er 1,6 millimeter, mens vinterdekkene er det fleire kravs om gjelder.

 

Hvilken mønsterdybde kreves når?

Det er krav om å ha minst 5 millimeter mønsterdybde på dekk for kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg (både bil og tilhenger til bil) mellom 1. november og første søndag etter 2. påskedag. For Nordland, Troms og Finnmark kreves det minst 5 millimeter mønsterdybde mellom 16. oktober og 30. april.

Utenom disse periodene kreves minst 1,6 millimeter mønsterdybde på dekkene.

Har du bobil? Det er krav om minst 3 millimeter mønsterdybde for bobil med tillatt totalvekt over 3 500 kg, men ikke over 7 500 kg, i periodene som beskrevet over. Resten av året kan bobiler ha 1, 6 millimeter mønsterdekk.

Når må du bruke vinterdekk? 

For bil og tilhenger til bil som hver har tillatt totalvekt over 3 500 kg, er det påbudt med vinterdekk i perioden 15. november til 31. mars. Dette gjelder ikke bobil med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg, men du må likevel ha en dekkutrustning som er tilpasset det føret du kjører på.

Hva regnes som et vinterdekk?

Et vinterdekk er et dekk av typen «Mud and snow» eller «3 peak mountain snowflake». Et Mud and snow-dekk er av produsenten eller regummieringsvirksomheten merket med «M+S», alternativt «MS», «M&S», eller «M-S», mens et 3 peak mountain snowflake-dekk er merket med alpesymbolet i tillegg til bokstavene M+S. Vinterdekk kan være med eller uten pigger. 

Dersom det ikke produseres eller er vanskelig å skaffe vinterdekk i en bestemt dimensjon til kjøretøyet ditt,  kan du søke om dispensasjon fra kravet til vinterdekk

Nye krav til vinterdekk for 2020/2021

Fra og med vintersesongen 2020/2021 er det nye krav til vinterdekk for tunge kjøretøy:

  • Bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal benytte vinterdekk av typen «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler. På øvrige aksler kan man benytte dekk av typen «Mud and snow» eller «3 peak mountain snowflake».
  • Dersom kjøretøyet benytter piggdekk av typen «Mud and snow» produsert i tidsrommet uke 40/2017 til og med uke 40/2019 (angitt på dekkets side), gjelder ikke kravet til «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler for vintersesongen 2020/21.
  • Tilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal benytte vinterdekk av typen Mud and snow» eller «3 peak mountain snowflake». 

 

Et dekk som er godkjent som «3 peak mountain snowflake» har merking både med alpesymbolet og bokstavene «M+S. Et vinterdekk uten alpesymbolet vil kun ha M+S-merking.
Et dekk som er godkjent som «3 peak mountain snowflake» har merking både med alpesymbolet og bokstavene «M+S. Et vinterdekk uten alpesymbolet vil kun ha M+S-merking.

 

Piggdekk

Piggdekk er kun tillatt i perioden hvor det er påbudt å benytte dekk med minst 5 mm mønsterdybde, om ikke føreforholdene gjør det nødvendig.

Utstyres bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg med piggdekk, må det ha piggdekk på hjul som sitter på samme aksel. I tvillingmontering er det tilstrekkelig med piggdekk på ett av hjulene. På kjøretøyet skal det være tilnærmet like mange pigger i alle piggdekk.

Utstyres tilhenger konstruert for fart over 50 km/t som har driftsbrems med piggdekk, skal det være piggdekk på alle hjul på samtlige aksler. I tvillingmontering er det tilstrekkelig med piggdekk på ett av hjulene. Dette gjelder uavhengig av tilhengerens tillatte totalvekt.

 

Husk at riktig merking og minimum mønsterdybde er ingen garanti for godt nok veigrep.

 

Lufttrykket har avgjørende betydning både for grep, støy og slitasje. For lite luft gir øket dekkslitasje, mer rullemotstand og høyere drivstofforbruk, samtidig som stabiliteten i svinger blir dårligere. Har du for mye luft så øker også dette faren for feilslitasje, samt at veigrepet blir dårligere. Å sjekke lufttrykket er det enkleste og viktigste du kan gjøre for dekkene dine!

 

Trenger du nye dekk eller om du trenger hjelp til å sjekke tilstanden på dine dekk hjelper vi deg med det. 

Vi leverer alle typar dekk og utfører alle typar dekkservice. God dekkøkonomi er kombinasjon av rett pris og lang levetid på produktet. Difor fører vi kvalitetsdekk frå kjende leverandørar. Er du usikker på kva du skal velje, hjelper vi deg med å finne rette dekk for bilen din. Vi held deg på vegen!

Her er nokre av dei merka vi lagerfører i dei fleste dimensjonar. Vi kan også skaffe det meste av andre merker. 

Bridgestone er verdens største dekkprodusent med en omsetning på ca. 100 milliarder kroner årlig.

 

Nokian Tyres er den eneste dekkprodusenten i verden som fokuserer sine produkter og tjenester mot å sikre kjøring i nordlig klima.

 

Michelin er en fransk dekkprodusent som finnes i alle dekkmarkeder i verden.

Continental er en av de ledende produsentene av dekk.