Timebestilling

Timebestilling for bilar med maks lengde inntil 6 m, maks høgde inntil 2,70 m, maks totalvekt 3,5 tonn. For lastebilar og bubilar kontakt oss på tlf. 578 30 800. Hugs ev. boltar/mutrar m,m.
Om du ikkje finn ledige timar eller tidspunkt som passar, ver vennleg å kontakte oss, så ser vi kva vi får til.

 


OBS !!

Brukere av Apple produkter ( Iphone, Ipad og Mac) må bruke linken under for at timebestillinga skal bli registrert i vårt system. 

https://book.fordevulk.com/book.php